Ερευνητικό Προσωπικό Εργαστηρίου

Διευθυντής Εργαστηρίου


Παναγιώτης Τζιώνας

Designation

Dr. Panagiotis Tzionas is a Professor of Computer and Control Engineering in the Department of  Production Engineering and Management, International Hellenic University, Greece.
 
Currently, he serves as the Vice-Rector of Research and Lifelong Learning of the International Hellenic University. He has also served as the Rector, Vice-Rector of Academic Affairs and Vice-Rector of Research of the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece, in consecutive terms, since 2008.

Μέλη ΔΕΠ


Ειρήνη Αϊβαζίδου


Dr Eirini (Irene) Aivazidou is an Assistant Professor at the Department of Industrial Engineering and Management of the International Hellenic University (IHU), Greece. She was previously a Postdoctoral Researcher at the Institute for Bio-Economy and Agri-Technology (iBO) of the Centre of Research and Technology – Hellas (CERTH), Greece.

Δημήτριος Μανωλάκης

PhD in Electronics and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece,1991. 
Degree in Pedagogical Studies, Higher Pedagogics Institute, Athens, 1986.
Electrical Engineering degree (Dipl.-Ing.), University of Patras, Greece, 1983.

Δημήτριος Μπεχτσής

Dr Dimitrios Bechtsis is an Assistant Professor (Applied Industrial Informatics in Supply Chain Management) in the Division of Industrial Information Systems and Management, Department of Industrial Engineering and Management, School of Engineering, International Hellenic University (IHU).

Χρήστος Μπιάλας

Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Διδακτικό έργο / ερευνητικό αντικείμενο:
 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Εφαρμογές Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων (ERP Systems) 
Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

Φωτεινή Παπαδοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Σχολή Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), Θεσσαλονίκη.
Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μέλη ΕΔΙΠ


Χρήστος Άνδρας

Specialized and Laboratory Teaching Staff on Department of Industrial Engineering and Management – International Hellenic University, specialized in “Social Information Systems”
PhD in Applied Informatics from the University of Macedonia, Greece.

Υποψήφιοι Διδάκτορες


Γεωργακαράκου Χρυσάνθη

Designation

Είμαι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος μηχανικών παραγωγής και διοίκησης

Μαλλιώρης Παναγιώτης

Designa
tion

Είμαι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος μηχανικών παραγωγής και διοίκησης

Σύρμος Ευάγγελος

Designation

Είμαι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος μηχανικών παραγωγής και διοίκησης

Σιδηρόπουλος Βασίλειος 

Designation

Είμαι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος μηχανικών παραγωγής και διοίκησης

Καραμήτσος Γεώργιος 

Designation

Είμαι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος μηχανικών παραγωγής και διοίκησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο