Ερευνα

Ευφυές Σύστημα Διαδικτύου των Αντικειμένων για μέτρηση Ποιότητας και Κατανάλωσης σε δίκτυο ύδρευσης

Πρόσκληση: Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας; Διάρκεια: 2021-2023; Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημήτριος Μπεχτσής Στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη και μελέτη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας για μέτρηση κατανάλωσης και ποιότητας νερού σε επίπεδο τελικού καταναλωτή. Το σύστημα αποτελείται από…

Αυτόνομο Ρομποτικό Όχημα για απολύμανση χώρων εργασίας

Πρόσκληση: RIS Innovation Call 2022 EIT Health; Διάρκεια:Μάρτ. 2022 – Δεκ 2022; Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημήτριος Μπεχτσής Το έργο θα αναπτύξει ένα αυτόνομο ρομποτικό όχημα που θα πλοηγείται αυτόνομα για την απολύμανση χώρων εργασίας. Θα αναπτυχθεί υποσύστημα πλοήγησης στο χώρο, υποσύστημα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο